جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 468
تعداد پذیرش 116
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 299
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 279

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 174
تعداد مشاهده مقاله 27858
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15620
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 53 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش -920 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1414 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 8 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 208 روز
درصد پذیرش 25 %