جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 474
تعداد پذیرش 120
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 305
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 281

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 178
تعداد مشاهده مقاله 32249
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17606
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش -886 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1414 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 9 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 217 روز
درصد پذیرش 25 %