جستارهای فلسفه دین

معرفی نشریه

نشریه جستارهای فلسفه دین در تاریخ 6/3/1391 با مجوز شماره 3050999 از وزارت محترم علوم مجوز علمی - پژوهشی دریافت نمود و از همان سال مقاله های تحقیقی و تحلیلی در حوزه مسائل دین پژوهی را منتشر می کند. این نشریه متعلق به انجمن علمی فلسفه دین ایران بوده و در این موضوعات مقاله می پذیرد: براهین اثبات وجود خدا، مساله شر، تجربه دینی، زبان دین، صفات الهی، معجزات، علم و دین، معرفت شناسی، پلورالیسم، ایمان و عقل، اخلاق.

 

رویکرد جدید نشریه در انتشارات مقالات مطابق مصوبات وزارت علوم

مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ 1398/2/2 انواع مقالات عبارت‌اند از: مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی (Technical Paper)، ترویجی. 

 لذا از این پس کلیه مجلات علمی‌پژوهشی و علمی‌ترویجی و غیره، تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند. مجله «جستارهای فلسفه دین» از این پس از کلیه مقالات علمی در حوزه مطالعات و پژوهش‌های متناسب با محورهای  نشریه از انتشار مقالات فوق استقبال می کند.

 

هزینه بررسی و آماده سازی مقالات

1. نشریه جهت ارزیابی اولیه هزینه ای دریافت نمی کند؛

2. هزینه داوری برای مقالات ارسالی به داور (دو تا سه داور) مبلغ سیصد هزار تومان است؛

3. از مقالاتی که پذیرفته می شوند، جهت آماده سازی (اعم از ویرایش و...) مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می شود.

***توضیح: این مبلغ مطابق با آیین نامه مصوب وزارت محترم علوم بوده و فایل آن در اینجا قابل ملاحظه است (مشاهده فایل)