جستارهای فلسفه دین
وجود داشتن یا نداشتن عالم در عرفان ابن عربی

اردلان زمانی؛ محمد محمد رضایی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-102

چکیده
  در عرفان ابن‌عربی وحدت وجود پررنگ‌ترین نقش را دارد و بدون درک درستی از آن نمی‌توان دیگر اندیشه‌های او را دریافت. در این میان، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها پرسش از نسبت وجود حقیقی یا آفریدگار با عالم و آفریدگان است. از دیدگاه وحدت وجود برمی‌آید که پاسخش به این پرسش چنین باشد که وجود حقیقی و عالم با هم وحدت دارند. از سوی دیگر، در عرفان ابن‌عربی ...  بیشتر