جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 381
تعداد پذیرش 82
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 259
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 258

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 318
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 585
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش -1347 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1414 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 2 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 22 %