جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 416
تعداد پذیرش 96
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 266

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 154
تعداد مشاهده مقاله 8557
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6079
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش -1136 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1414 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 23 %