جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 343
تعداد پذیرش 68
تعداد پذیرش بدون داوری 56
تعداد عدم پذیرش 235
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 228

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 125
تعداد مشاهده مقاله 101963
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 65245
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 20 %