جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 332
تعداد پذیرش 64
تعداد پذیرش بدون داوری 55
تعداد عدم پذیرش 227
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 222

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 121
تعداد مشاهده مقاله 100754
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 63638
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 272 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 72 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 15 روز
درصد پذیرش 19 %