جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 407
تعداد پذیرش 95
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 274
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 263

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 5952
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3719
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش -1150 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1414 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 4 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز
درصد پذیرش 23 %