جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 365
تعداد پذیرش 76
تعداد پذیرش بدون داوری 56
تعداد عدم پذیرش 243
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 232

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 133
تعداد مشاهده مقاله 104058
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67687
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 246 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 152 روز
درصد پذیرش 21 %