جستارهای فلسفه دین

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 392
تعداد پذیرش 89
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 265
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 259

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 147
تعداد مشاهده مقاله 2138
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2094
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش -1234 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1414 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 3 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 23 %