تماس با ما

محققان محترم می توانند از طریق نامه الکترونیکی با مدیر اجرایی نشریه سید مختار مومنی ارتباط و از وضعیت مقاله خود مطلع و یا اگر سوالی دارند مطرح نمایند.


CAPTCHA Image