کلیدواژه‌ها = کثرت‌گرایی دینی
تعداد مقالات: 1
1. کثرت‌گرایی جان هیک و نظریۀ ارجاع

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

مهدی اخوان