کلیدواژه‌ها = اختیار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و نقد آموزة «گشودگی» در حل تعارض علم الاهی و اختیار بشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-149

سیده سعیده میرصدری؛ منصور نصیری


2. ارادة آزاد، برخاسته از جوهر مجرد نفس یا ویژگی‌ای نوخاسته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-136

محمدمهدی عموسلطانی؛ مسعود آذربایجانی