کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 3
1. مدلول معجزه از دیدگاه علامه طباطبایی و سوئین‌برن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-37

فرج الله براتی؛ محسن جوادی


2. بررسی آرای جان فینبرگ و علامه طباطبایی در باب مسئلة شر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-129

عبدالرسول کشفی؛ زینب زرگوشی