کلیدواژه‌ها = علم
تعداد مقالات: 5
2. تبیین ماهیت علم خداوند از دیدگاه ویلیام آلستون و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه شیخ اشراق

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-127

حسین شوروزی؛ محمد سعیدی‌مهر؛ اعظم قاسمی؛ رضا ماحوذی


3. تحلیل و بررسی رابطۀ علم و دین از منظر اندیشۀ پویشی وایتهد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-69

رستم شامحمدی


4. نقد و بررسیِ سه تصور از خدا در فلسفة مسیحیِ معاصر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

حسن احمدی زاده


5. علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیالا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-65

هاله عبدالهی راد؛ محسن جاهد