کلیدواژه‌ها = عقل
تعداد مقالات: 4
2. فلسفه‌گریزی در مکتب تفکیک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 67-85

محسن عباس نژاد عباس نژاد


3. حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-104

زهرا محمودکلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر؛ رضا اکبری