کلیدواژه‌ها = ذاتی و عرضی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی نظریة ذاتی و عرضی در ادیان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-107

محمدجواد رضایی ره