کلیدواژه‌ها = شهود مستقیم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ماهیت علم خداوند از دیدگاه ویلیام آلستون و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه شیخ اشراق

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-127

حسین شوروزی؛ محمد سعیدی‌مهر؛ اعظم قاسمی؛ رضا ماحوذی