کلیدواژه‌ها = مکانیک کوانتم
تعداد مقالات: 2
1. تلفیق متافیزیک بوهمی و صدرایی برای تبیین فعل الهی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-81

حسین اجتهادیان


2. فاعلیت الهی و تفسیر دیوید بوم از مکانیک کوانتم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-80

حسین اجتهادیان؛ رسول رسولی پور