کلیدواژه‌ها = انسان
تعداد مقالات: 2
1. خوانشی هستی‌شناختی از شاکلة سازوارگی وحی و انسان در هندسة معرفتی صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-96

راحله بطلانی اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ مجید صادقی حسن آبادی


2. تبیین مبانی تکنولوژی با نگرش تسخیر خلقت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 129-149

محمدرضا نیلی احمدآبادی