کلیدواژه‌ها = خداباوری گشوده
تعداد مقالات: 3
1. نقد و بررسی نسبت علم الهی با اختیار انسان در الهیات گشوده بر مبنای فلسفة صدرایی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-104

سید محمد علی دیباجی؛ عیسی محمدی نیا


2. بررسی و نقد آموزة «گشودگی» در حل تعارض علم الاهی و اختیار بشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-149

سیده سعیده میرصدری؛ منصور نصیری


3. جایگاه خداباوری گشوده به‌عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-24

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی پور؛ امیرعباس علی‌زمانی؛ قربان علمی؛ محسن جوادی