نویسنده = رحمان شریف‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. پلانتینگا و مسئلة منطقی شر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-103

رحمان شریف‌زاده؛ سیدمحمدعلی حجتی