نویسنده = زهرا آبیار
تعداد مقالات: 1
1. معناداری زندگی در پرتو جاودانگی نفس از دیدگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-64

فروغ السادات رحیم پور؛ محمّدجواد ذریّه؛ زهرا آبیار