تفسیر فرازمانی از ازلیت خداوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه، گروه فلسفۀ دانشگاه تربیت مدرس saeedimehr@modares.ac.ir

چکیده

یکی از مباحث مهم در فلسفۀ دین معاصر غربی، مبحث ازلیت خداوند است. ازلیت خداوند در فلسفۀ یونان و قرون وسطی، عمدتاً تفسیری فرازمانی داشت که بر اساس آن خداوند موجودی غیر زمان‌مند است و برای او درنظرگرفتن آغاز و انجام زمانی بی‌معناست. در نظر پاره‌ای از فیلسوفان عصر جدید، صفت ازلیت خداوند رنگ و بویی زمان‌مند می‌یابد و به این معنا تفسیر می‌شود که خدا در همۀ زمان‌ها بوده است و خواهد بود. با تأثیرگرفتن از این پیشینة تاریخی، ازلیت خداوند در فلسفۀ دین معاصر، دو تفسیر متفاوت داشته است که به زمانی‌گرایی (تفسیر زمان‌مند از ازلیت) و ازلی‌گرایی (تفسیر فرازمانی از ازلیت) معروف‌اند. به‌نظر می‌رسد که می‌توان با تأمل در سرشت زمان و لوازم آن و نیز ژرف‌کاوی در پاره‌ای از دیگر صفات خداوند، همچون تغییرناپذیری، ادله‌ای را بر ادلۀ ازلی‌گرایی سامان داد. همچنین، ایرادات وارد بر این تفسیر، همچون ایراد عدم انسجام مفهومیِ «موجود غیر زمان‌مند» یا ایراد مبتنی‌بر زمان‌مندبودن همۀ رخدادها، قابل پاسخ‌گویی‌اند. با این‌ حال، معقولیت ازلی‌گرایی در گرو امکان ارائۀ تفسیری معقول از ارتباط موجود فرازمان با جهان زمان‌مند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Timelessness Interpretation of God’s Eternity

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeedi Mehr
چکیده [English]

God’s eternity is an important discussion in contemporary western philosophy of religion. Greeks and medieval scholastics mainly explain the God’s eternity as being but for some modern thinkers it means. Accordingly God’s eternity in contemporary philosophy of religion have two different interpretations called “infinite time” interpretation and “timelessness” interpretation. It seems that by contemplation on the nature of time and its implications and some attributes of God like immutability, organize some evidences against “infinite time” interpretation. Also the objections on this interpretation, like the charge of the inconsistency of this concept or the objection upon temporality of all events are answerable. Yet, the reasonability of this view tied to give a reasonable explanation of the connection between eternal being and temporal world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God’s attributes eternity
  • infinite time interpretation
  • Time