برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهة سوبر و مدافعان برهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری، فلسفة دین، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

از برهان تنظیم دقیق، بر این اساس که حیات مبتنی بر کربن مستلزم قوانین فیزیکی و شرایط استانه‌ای است، نتیجه می‌شود این‌که جهان را خدا نظم داده باشد از فرضیات دیگر محتمل‌تر است. سوبر به این استدلال اعتراض می‌کند و معتقد است که تنظیم دقیقی که بین قوانین فیزیکی وجود دارد در معرض تأثیر انتخاب مشاهده‎ای ماست.
هدف از این پژوهش بررسی برهان تنظیم دقیق و اعتراض انتروپیکی سوبر به آن و پاسخ‌های داده‌شده به این اعتراض است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fine-Tuning Argument: the Encounter of Sober and the Argument Defenders

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ayatollahi 1
  • Hossein Shorvarzi 2
چکیده [English]

From this fact that carbon-based life requires the laws of physics and the threshold conditions, the fine-tuning argument concludes that this assumption that the world has ordered by God is more probable than other assumptions. Sober opposes and argues that the precise tuning between the physical laws is exposed to our observation selection effect.
The purpose of this study is to evaluate fine-tuning argument and the anthropic objection of Sober, and also the responses which have presented to this objection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fine-tuning
  • anthropic principle
  • lack of evidence and lack of evidence