ذات‌انگاری دین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ذات‌انگاری دین، در صدد است تا با انواع رویکردهایی که از موضع ناظر بیرونی و نگاه تحویلی، به درک ناقص و ناتمامی از دین رسیده و دین‌پژوهی را در مسیر ناصوابی قرار داده است به محاجه بپردازد. این تلاش اولاً با واکاوی دقیق مفهومی، و نشان‌دادن تمایز میان «ذات» با «ماهیت» و «حقیقت» و ثانیاً با وارسی مبنا و مدعای مخالفین ذات‌انگاری دین در سه دستة «ملحدان»، «روشن‌فکران دینی» و «جامعه‌شناسان» و آشکارساختن سهو و خطای آنان و بالاخره با بیان دلایلی ناظر به اقتضائات «معرفت»، «دین» و «فهم دین» به انجام رسیده است. مبنا و منطق ما در این احتجاجات، براهین عقلی است و ارجاعات لازم به آرا و مکتوبات مدعیان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Essentialist approach to religion

نویسنده [English]

  • Alireza Shojaeizand
چکیده [English]

The essentialist approach to religion is an attempt to challenge the divese approaches to religion which, as external observers and through a reductionist view, have attained an incomplete understanding of religion and put the religious studies in a wrong direction. This endeavor is accomplished through the following steps: first, conceptual analyzing the distinction between essence and quiddity and truth; second, evaluating the main claim and reasons of the essentialist approach opponents, which include atheists, religious intellectuals, and sociologists, to show their shortcomings; and finally presenting some reasons regarding requirements of ‘knowledge’, ‘religion’ and ‘understanding of religion’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essence
  • quiddity
  • Truth
  • Constructionism
  • Religious Intellectuals
  • Reductionist sociologist