جستارهای فلسفه دین
شرط بندی پاسکال و اِشکال خدایان متعدد

امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 43-66

چکیده
  یکی از استدلال‌هایی که برای دفاع از معقولیت باور به گزارة «خدا وجود دارد» به‌کار می‌رود استدلال شرط‌بندی پاسکال است. یکی از مهم‌ترین اشکالات به این استدلال، «اشکال خدایان متعدد» نام دارد. در این مقاله ابتدا یکی از رایج‌ترین تقریرهای شرط­بندی پاسکال به نام «سود مورد انتظار برتر» را ارائه می‌کنیم و سپس به شرح ...  بیشتر