جستارهای فلسفه دین
باور دینی و فضیلت عقلانی گشودگی ذهنی

امیرحسین خداپرست؛ غزاله حجتی

دوره 3، شماره 2 ، آبان 1393، ، صفحه 37-52

چکیده
  گشودگی ذهنی غالباً در صدر فهرست فضایل عقلانی جای دارد که معرفت‌شناسان فضیلت‌گرا عرضه می‌کنند. این فضیلت دست‌کم در سه سطح ارزش اخلاقی- عقلانی خود را آشکار می‌کند؛ در سطح نخست، می‌تواند برای رفع تعارض‌ها و اختلاف‌های عقلانی مؤثر باشد. در سطح دوم، ارزیابی و سنجش دعاوی عقلانی را صورتی بهتر می‌بخشد و در سطح سوم، برای فهم دعاوی عقلانی ...  بیشتر