جستارهای فلسفه دین
ذات‌انگاریِ دین

علیرضا شجاعی‌زند

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 81-111

چکیده
  "ذات‌انگاری دین" در صدد است تا با انواع رویکردهایی که از موضعِ ناظر بیرونی و نگاه تحویلی، به درک ناقص و ناتمامی از دین رسیده و دین‌پژوهی را در مسیر ناصوابی قرار داده است، به محاجه بپردازد. این تلاش اولاً با واکاوی دقیق مفهومی و نشان دادن تمایز میان «ذات» با «ماهیت» و «حقیقت» و ثانیاً با وارسی مبنا و مدعای مخالفینِ ذات‌انگاری ...  بیشتر