بررسی آرای جان فینبرگ و علامه طباطبایی در باب مسئلة شر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

مسئلة شر از مهم‌ترین مسائل فلسفة دین است. بر مبنای این مسئله، وجود شرور با سه صفت الهی یعنی علم مطلق، قدرت مطلق، و خیر مطلق بودن در تعارض است. جان فینبرگ، فیلسوف دین معاصر، مسئلة شر را به دو مسئلة فلسفی ـ کلامی و دینی تقسیم می‌‌کند و مسئلة فلسفی ـ کلامی را نیز دارای دو صورت منطقی و قرینه‌‌ای می‌‌داند. او بر اساس مبانی خود دربارة اختیار و نظریات اخلاقی به شر اخلاقی پاسخ می‌‌گوید. فینبرگ بر اساس نظم طبیعی به شر طبیعی می‌‌پردازد. او به مسئلة قرینه‌‌ای با توجه به ماهیت استدلالات استقرایی و احتمالاتی و همچنین محدودیت‌های دانش بشر پاسخ می‌‌دهد. علامه طباطبایی در سایة نظام احسن به مسئلة شر پاسخ می‌‌دهد و شر را عدمی می‌‌داند. در این مقاله به وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه‌‌های این دو اندیشمند و ارزیابی آن‌ها می‌‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Thoughts of John Feinberg and Allameh Tabataba’i about Evil

نویسندگان [English]

  • Abdolrasool Kashfi 1
  • Zeynab Zargooshi 2
چکیده [English]

The problem of evil according to which the existence of evils are in apparent contradiction with three divine attributes namely omniscience, omnipotence and omnibenevolence is one of the major issues in philosophy of religion that has been studied by many scholars. John Feinberg does not consider the problem of evil in one dimension only; rather he divides the evil into two philosophical-theological and religious problems and also holds that the former problem has two forms: the logical and the evidential forms. He responds to the moral problem of evil according to his views about freewill and ethical theories. Feinberg deals with the natural evil according to the theory of natural order. He responds to the evidential problem with respect to the nature of inductive and probability arguments and also the limits of human knowledge. On the other hand, Allameh Tabataba’i responds to the problem of evil as privation of good into the best world. In this paper will examine the similarities and differences between the said two scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feinberg
  • Allameh Tabataba’i
  • logical problem of evil
  • evidential problem of evil
  • religious problem of evil