نگاهی انتقادی بر رویکرد هرمنوتیکی نصرحامد ابوزیددر تفسیر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو گروه عرفان اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

چکیده

نصرحامد ابوزید با دل‌سپردگی به نظریات زبان‌شناسی و هرمنوتیکی، بر آن است تا با تأویل متجددانة قرآن، الفتی میان سنت و تجدد برقرار سازد. وی روش خود را یگانه روش فهم قرآن می‌داند که طی آن، قرآن مطابق با اوضاع زمانۀ خود تفسیر می‌شود. در این رویکرد برخی از آیات صرفاً شاهدی تاریخی و محکوم به فراموشی، برخی با قابلیت تأویل مجازی، و برخی نیز متونی با قابلیت توسعه‌اند. در این مقاله نظریات وی در باب وحی، احتساب قرآن به عنوان متنی تاریخ‌مند و محصولی فرهنگی، و اجتهاد پویا مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق تحلیلی و انتقادی است. منابع مورد استفاده نیز عبارت‌اند از کتاب‌ها، مقالات، و مصاحبه‌های انتشاریافته از ابوزید در نشریات و سایت‌های اینترنتی، کتاب‌ها و مقالاتی که در بررسی دیدگاه‌های ابوزید منتشر شده و منابعی که به نقد و بررسی استفاده از روش هرمنوتیکی در تفسیر قرآن پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical View on Hermeneutic Approach of Nasr Hamed Abu Zeid in Interpretation of the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • Parvin Kazemzadeh
چکیده [English]

As a result of his interest in linguistic and hermeneutic theories, Nasr Hamed Abu Zeid seeks to create a type of affection between tradition and modernity through a modern interpretation of the Holy Qur'an. He considers his method as the only way of understanding the Qur'an in which the Qur'an is interpreted according to the conditions of its own time. According to this approach, some verses are only historical which are doomed to be forgotten; some are able to be rendered as allegorical interpretation, and some are texts capable of expansion. In this paper, Abu Zeid's point of views about revelation, regarding the Qur'an as a historical text and cultural product, and dynamic Ijtihad (religious jurisprudence) are discussed. The methodology is critical and analytical and the sources are published books, articles and interviews of Abu Zeid in journals and websites, and critical books and articles on his approach on interpretation of the Holy Qur'an.