نقد مبانی و پیش‌فرض‌های رویکرد کارکردگرایانه به دین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، عضو انجمن علمی فلسفة دین

چکیده

یکی از رویکردهای مورد توجه در علوم اجتماعی، کارکردگرایی است که بر اساس آن پدیده‌های اجتماعی، به ویژه دین، مطالعه می‌شود. این رویکرد ریشه در اثبات‌گرایی دارد و مدعی است که هر پدیدة اجتماعی باید در پرتو نقش و وظیفة عینی‌ای که در یک نظام دارد بررسی شود، البته نقدهایی از سوی مخالفانش بر آن وارد شده است، هدف از این مقاله نقد مبانی و پیش‌فرض‌های این رویکرد در مطالعات دینی است، از این رو ضمن بیان خاستگاه‌های معرفتی و تاریخی این رویکرد و تعاریفی که کارکردگرایان از دین ارائه داده‌اند، به نقد این تعاریف و مبانی و پیش‌فرض‌های این دیدگاه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Principles and Assumptions of the Functionalist Approach to Religion

نویسنده [English]

  • Qassem Akhavan Nabavi
چکیده [English]

Functionalist approach draws much attention in social sciences based on which social phenomena, especially religion are studied. This approach which is rooted in positivism asserts that any social phenomenon should be studied taking into account its role and duty in a system. This paper attempts to criticize the basics and assumptions of this approach in religious studies. Thus, while the historic and scientific origins of this approach and the definitions of religion presented by functionalists are discussed here, the paper also criticizes the definitions, principles, and assumptions in this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functionalism
  • Positivism
  • realism
  • determinism
  • Religion