بررسی و نقد رابطة خدا و جهان آفرینش در آرای مقدم ویتگنشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پرسش‌گری از خدا و جهان آفرینش توسط لودیگ ویتگنشتاین یکی از پر رمز و رازترین و در عین حال کم‌دامنه‌ترین کنش‌های فلسفی اوست که واکاوی حدود و ثغور آن می‌تواند در روشن‌شدن بسیاری از زوایای فکری این فیلسوف مؤثر باشد. خدای ویتگنشتاین، در دیدگاه اولیة او، آشکارگی در عالم ندارد. او در بررسی دقیقی به بی‌نسبت‌بودن زبان و تعابیر متافیزیک، اخلاق و مواردی از این سنخ، با جهان پیرامون می‌رسد و وجود هرگونه سخن محصلی را در این باره مردود می‌داند. اما تدقیق مرزهای جهان و زبان توسط وی و نوع چیدمان نسبت‌های زبانی تسری داده شده به رابطة خدا و جهان، علی‌رغم پی‌ریزی بنیانی موضوع، چندان کاربرد عملی ندارند. به نحوی که شیوة پردازش ویتگنشتاین در این عرصه تبدیل به نسخه‌ای شده که وی آن را بر اساس دل‌خواسته‌های زبان خویش ترسیم کرده است. می‌توان گفت که جدا از دعوی واقع‌گرایی و غیر واقع‌گرایی در تحلیل موضع وی، رویکرد او در این عرصه رویکردی انتزاعی و البته از حیث مفهومی معنویت‌گرایانه به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Question of the Relation between God and Nature in Wittgenstein’s Early Thoughts

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ayatollahi 1
  • Maryam Shadi 2
چکیده [English]

The question about the relation of God and the nature is one of the most intricate but less prevailed philosophic thoughts of Ludwig Wittgenstein, a proper understanding of which is helpful in acquiring a thorough knowledge of his theories. In early thoughts of Wittgenstein, God does not preserve a natural revelation. In a delicate analysis, he unravels language, metaphysics, ethics and the like from the nature and rejects any statement that attempts to necessitate any connection between them. Nevertheless, sketching the borders he had presumed to exist between nature and language and the linguistic assortments he had spanned to the relation of God and nature is not of much scientific value and can only serve as a way of theoretical conceptualization. He has developed a variety based on his personal linguistic preferences. Regardless of being realistic or unrealistic, he has an abstract approach that is based on spiritual concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • God
  • Creation
  • Nature
  • statement
  • Meaning