دو راهکار تولید علم دینی بر مبنای آرای دکتر سروش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دیدگاه‌های مختلفی در موافقت و مخالفت با علم دینی در کشور وجود دارد، و تا به حال تلاش چندانی برای هم‌گرایی این دیدگاه‌ها صورت نگرفته است. هدف پژوهش حاضر این است که بر مبنای آرای دکتر سروش، که در ایران به مخالف علم دینی مشهور است، راهکارهایی برای تولید علم دینی ارائه کند. در این مقاله دو راهکار برای تولید علم دینی به تناسب دو تلقی دکتر سروش از علم دینی، یعنی تلقی ضعیف (علم برگرفته از متون دینی) و قوی (علم هماهنگ با متون دینی) ارائه خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Proposed Methods for Producing Religious Science Based on Abdolkarim Soroush's View Points

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Taqi Movahhed Abtahi
چکیده [English]

There are many views in agreement and disagreement with religious science in Iran. Inrecent years, there has not been much effort to integratethese views. Abdolkarim Soroush is one of the opponents of religiousscience. Despite this fact, the present paper is an attempt to provide two methods for producing religious science using his points of view (context of discovery and justification and theory of religious knowledge evaluation). It shows that Soroush's opinion implicates two meanings for religious science: the strong meaning (the science that is derived from religious texts) and the weak meaning (the science that coordinates with religious texts). Therefore, methods for producing religious science based on these two views are presented in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Science
  • science derived from religious texts
  • science coordinating with religious texts
  • religious science production methods
  • Abdolkarim Soroush