بررسی معنای دین بر اساس «درآمد» درس‌گفتارهای فلسفة دین هگل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

هگل نخستین فیلسوفی بود که در درس‌هایش در برلین مباحثی ذیل عنوان فلسفة دین مطرح کرد. دریافت او از دین علاوه‌ بر فهم متعارف، از فهم هم‌عصرانش نیز متفاوت بود. هگل بر خلاف تلقی روزگارش نه دین را از حوزة شناخت بیرون گذاشت و نه آن را به احساس فروکاست. او با نگاه تاریخی خود ادیان را در سیر تاریخی آن‌ها دید و با اصول دیالکتیکی خویش به درک تازه‌ای از دین راه یافت. حاصل این درک نشاندن دوبارة دین در حوزة شناخت نظری شد. مقالة حاضر درصدد است ساز و کار درک هگل از دین را، بر اساس «درآمد» درس‌گفتارهای فلسفة دین، بسان یکی از حوزه‌های شناخت نظری در معنای مد نظر او نشان دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hegel’s Perception of Religion in the Lectures of the Philosophy of Religion

نویسندگان [English]

  • Ali Moradkhani
  • Parizad Sina’i
چکیده [English]

Hegel was the first philosopher who set forth some issues as the philosophy of religion while teaching in Berlin. His perception of religion was more than common understanding, and it was also different from his contemporaneous understanding. Unlike the others, he neither put the religion aside from knowledge nor reduced it to the feelingrealm. He considered all religions in a historical evolution and attained a new perception of religion by his dialectical principals. As a result, religion was put in the speculative knowledge again. Based on the Introduction to the Lectures of the Philosophy of Religion, this article is going to demonstrate Hegel’s perception of religion as part of the speculative knowledge realm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel’s philosophy of religion
  • conception of religion
  • religious consciousness
  • moments of religion