حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از اساسی‌ترین مسائل آگوستین در طول حیات فکری‌اش، یافتن پاسخ این مسئله است که چه چیز وصول بشر به حکمت حقیقی و سعادت را این چنین دشوار و در مواردی غیر ممکن ساخته است. پاسخ وی را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد: «گناه». به همین جهت او درصدد بر‌می‌آید تا با ارائة دو اصل بنیاد، ایمان و لطف، مشکل گناه را در بشر حل کند تا مسیر دستیابی به حقیقت را بر وی هموار سازد. اما باور او به «گناه ذاتی» که مبنایی برگرفته از متن مسیحیت است، وی را در حل این مشکل با دشواری‌هایی مواجه می‌سازد. به اعتقاد آگوستین دو اصل ایمان و لطف در ارتباط با ارادة انسان معنا پیدا می‌کنند؛ این اراده، مطابق مبنای گناه ذاتی، اراده‌ای در گناه تلقی می‌شود و بنابراین بیش از آن‌که بشر را به سمت خیر سوق دهد او را به سوی انتخاب شر می‌کشاند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد کسب فیضِ ایمان یا لطف از سوی چنین موجودی تا حد زیادی غیر محتمل خواهد بود؛ همین مطلب موجب ابهاماتی در دیدگاه آگوستین در این زمینه شده است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی با تکیه ‌بر تحلیل منطقی به بررسی این مطلب پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Augustine's Solution to the Problem of Original Sin on the Basis of Faith and Grace Principles

نویسندگان [English]

  • Zahra Mahmoud Kelayeh
  • Reza Akbarian 1
  • Mohammad Sa’idi Mehr 2
  • Reza Akbari 3
چکیده [English]

It can be said that Augustine's cardinal problem in his whole intellectual life was finding an answer to the crucial question that what had made attaining happiness for human being so difficult or even impossible. Augustine's answer was sin. Having this answer in mind, he attempted to find a solution for achieving happiness and truth by using two fundamental principles: faith and grace. However, his solution could nothave been successful because of his belief in the original sin doctrine. According to Augustine, faith and grace are connected to human beings' free will, but this free will is affected by the original sin and, thus, prefers evil to good. If this is so, then how human beings can receive faith or grace which require voluntarily preferring good to evil? It seems that there is much vagueness in Augustine's solution. Authors of this paper seek to explain this vagueness using descriptive and analytic methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augustine
  • intellect
  • free will
  • faith
  • grace