بررسی تطبیقی آموزة گناه نخستین از نظر اسلام و مسیحیت با تکیه ‌بر آرای علامه طباطبایی و آگوستین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان

چکیده

آموزة گناه نخستین یکی از اصول اعتقادی مسیحیان است؛ بر اساس این آموزه، طبیعت بشری به علت گناه آدم، گناه‌آلود شده است، لذا برای نجات، لازم است عیسی قربانی شود. آگوستین این موضوع را به شکل مفصلی مطرح می‌کند. به نظر او، آدم برای زندگی بهشتی خلق شده بود و هویتی خداگونه داشت، اما بر اثر نافرمانی، آن را از دست داد و بر زمین هبوط کرد و با مرگ مواجه شد. گناه آدم دامن تمام انسان‌های بعدی را گرفت و عیسی با مرگش، خود را فدیة گناهان بشر کرد. دین اسلام اعتقادی به این آموزه ندارد. به اعتقاد علامه طباطبایی، آدم (ع) از ابتدا برای زندگی زمینی خلق شده بود و سکونتش در بهشت، مقدمه‌ای برای آن بوده است. آدم مخالف امر الهی عمل نکرد، زیرا مخالفت وی با نهی ارشادی بوده است. و عمل او ترک اولی محسوب می‌شود. با توبة آدم و قبولی آن در نزد خداوند، مقامِ آدم تغییری نکرد، بلکه مکان و کیفیت زندگی وی تغییر کرد. این تحقیق درصدد است که ضمن بررسی پیشینۀ گناه نخستین، نظر خاص آگوستین در مسیحیت و علامه طباطبایی در اسلام، و مبانی اعتقادی آن‌ها را در مورد این آموزه ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Islamic and Christian Approaches to Original Sin on the Basis of Allameh Tabataba’i’s and Augustine’s View Points

نویسندگان [English]

  • Maryam i Khoshdel Rowhan
  • Roqayyeh Bigdeli
چکیده [English]

The doctrine of original sin is one of the underlying beliefs in Christianity. According to this doctrine, the nature of human being is sinful due to the sin committed by Adam, and, therefore, Jesus should be sacrificed for the redemption of the whole world. Augustine discusses this issue in detail. According to him, Adam was created to have a heavenly life and had a Godly identity, but due to his disobedience, he was deprived of this endowment, descended to the earthly life, and was met with death. Adam’s sin embraced all human beings after him, and Jesus with his death paid off ransom for all humanity’s sins. Islam does not give credence to this doctrine. According to Allameh Tabataba’i, Adam was created from the scratch to have an earthly life, and his residence in paradise served as a prelude to it. Adam did not act against the commands of God because his opposition was a guided denial, and his deed is accounted for as a failure to do the better. With Adam’s repentance and God’s acceptance, the status of Adam did not change, but his location and quality of life did. This research is an endeavor to deal with the background to the original sin of Adam, the particular views of Augustine in Christianity and Allameh Tabataba’i in the world of Islam, and their underlying opinions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • original sin
  • fall of man
  • Augustine
  • Allameh Tabataba’i