اختفای الهی به مثابة مصداقی از شر بی‌وجه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفۀ دین، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفۀ دین

چکیده

فیلسوف دین معاصر، ویلیام لئونارد رو، با تلفیق سه قرائت ممکن از شرور قرینه‌ای، برهانی الحادی را بر اساس شر طرح کرده است. ادعای او این است که شرور بسیاری در جهان واقع رخ می‌دهند که اگر خدای ادیان ابراهیمی وجود می‌داشت می‌توانست بی ‌آن‌که خیر برتری از دست برود یا ضرورت تجویز شری به‌مراتب فاجعه‌بارتر پیش آید از آن جلوگیری کند. او در تقریرهای متأخر خود این‌گونه شرور را که ما نمی‌توانیم خداوند را به فرض وجود، برای تجویز آن توجیه کنیم شرور بی‌وجه می‌نامد.
در دهه‌های اخیر، بسیاری از فیلسوفان دین کوشیده‌اند مصادیقی ارائه دهند تا برهان فوق را به اثبات برسانند؛ یکی از این مصادیق مسئلة اختفای الهی است که نخستین‌بار جان ال. شلنبرگ آن را به صورت برهانی الحادی علیه خداباوری اقامه کرد. ادعای شلنبرگ آن بود که دست‌کم برخی از انسان‌ها هستند که برای سرسپردگی‌شان به خداوند در طول زندگی خود صادقانه، صمیمانه و مجدانه می‌کوشند تا قرینه یا نشانه‌ای از وجود او را بیابند؛ اما خداوند با آشکار‌نساختن خود و اختفای نشانه‌های وجود و حضورش، این امکان را از ایشان سلب می‌کند. اگر او وجود دارد و رستگاری فقط به ‌واسطة ایمان به او میسر باشد، خداوند با اختفای خویش این رستگاری و خیر جاودان را از بنده‌اش سلب کرده است. به باور شلنبرگ، اگر خداوند وجود داشته باشد هیچ توجیهی برای سلب سعادت و رستگاری بنده‌اش نداشته است.
اما پرسش این است که آیا اختفای الهی می‌تواند به مثابة مصداقی از شرور تلقی شود؟ و آیا به‌راستی برای اختفای خداوند توجیهی متصور نیست؟
اگرچه می‌توان اختفای خداوند را در صورت برهان شر بی‌وجه رو گنجاند و برهانی به‌ظاهر معتبر فراهم آورد، به‌نظر می‌رسد که این استدلال به عنوان یک برهانِ به لحاظ صوری شبه‌قیاسی، و نه حتی صورتاً قیاسی، بسیار شکننده است. آزادی اختیار و فاصلۀ معرفتی می‌تواند پاسخی در برابر برهان اختفای الهی به ‌مثابة مصداقی از شر بی‌وجه فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divine Hiddenness as the Problem of Gratuitous Evil

نویسندگان [English]

  • Amirabas Alizami 1
  • Batool Zarkandeh 2
چکیده [English]

In recent decades, many philosophers of religion have tried to address instances in order to prove the argument of Gratuitous Evil. One of these examples is the divine concealment which presented first time by John L. Schellenberg as an argument against theism. Based on the argument, in spite of that many of God’s servants want honestly and insistently to observe or perceive Him somehow, He denies giving them some signs of his existence and continues to his hiddenness. Schellenberg claims that if God exists then there is no justification to his hiddenness since through his appearance he can bring about His servant’s salvation and happiness. Our question in this paper is whether the concealment of God can be seen as an instant of evil? Is there really no excuse for hiding God?

کلیدواژه‌ها [English]

  • gratuitous evil
  • William Leonard Rowe
  • Divine Hiddenness
  • John L. Schellenberg
  • free will
  • epistemic distance