بررسی استدلال‌ها و مباحث کلامی علامه حلی دربارة هویت انسان در قیامت و امکان اعادة معدوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه اسلامی، موسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

2 دانشجوی دکترای فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع امکان اعادة معدوم و هویت انسان در قیامت، یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین مباحث فلسفی و کلامی در تفکر اسلامی است. این موضوع با همة انضمام‌ها و بایسته‌های آن در تقریرات فلاسفة مسلمان به شکل‌ها و صورت‌های متنوعی آورده شده و مورد بحث قرار گرفته است. آرای علامه حلی به عنوان یکی از دانشمندان مسلمان به سبب غنای مطالب و شرح پیوستة آن‌ها با سایر موضوعات، بسیار مورد توجه است. وی نوع دیدگاهی که یک متفکر دربارة ماهیت انسان دارد را در نگاه به هویت او در قیامت بسیار مؤثر دانسته است. علامه حلی درنهایت با انتخاب رویکردی جسمانی‌محور به حقیقت انسان، بدن معادی وی را متشکل از اجزای اصلی غیر فانی محسوب و امکان اعادة معدوم را باطل می‌شمارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The arguments and teleological discussions of Allameh Helli on the human identity and the possibility of nonexistent restoration at judgment day

نویسندگان [English]

  • Ali Afzali 1
  • Maryam Shadi 2
چکیده [English]

The human identity and the possibility of the restoration or resurrection of destroyed beings, at judgment day, is one of the most important and at the same time most challenging issues in philosophical and theological discussions of Islamic thought. This issue has been discussed in different versions and forms by Muslim philosophers. The Allameh Helli’s approach is highly regarded because of its rich content and because he describes the problem with other related issues. He believes that the kind of view on the essence of human that a thinker has affects his view on the human identity. Allameh Helli, finally with a corporeal-oriented approach toward human reality, considers the resurrected human body constituted of non-mortal components, and denies the possibility of restoration of nonexistent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Helli
  • bodily resurrection
  • restoration of nonexistent
  • human identity