نقد و بررسی مطالعات عصب شناختی تجربه دینی : مسائل و محدودیت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفة دین، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از حوزه های متاخر مطالعات عصب شناختی ، بررسی ماهیت تجربه دینی و ملازم های محتمل عصبی آن است.
عصب شناسان در این حوزه مطالعاتی در صدند با بررسی ساختار­های عصبی میانجی در بروز تجربه دینی ، فهم دقیقی از ماهیت تجارب دینی به عنوان یک عمل شناختی بدست آورند. این مقاله با بررسی مطالعات عصب شناختی تجربه دینی ، دو رویکرد غالب در چنین مطالعاتی را رصد می­­کند. رویکرد نخست، تجربه دینی را به عنوان عملکرد نادرست ساختار عصبی و رویکرد دوم تجربه دینی را ماحصل عملکرد طبیعی ساختار عصبی مغز در نظر می­گیرد. در ادامه، در ذیل پنج عنوان هدف و دامنه مطالعه ، فربهی مفهومی تجربه دینی ، اول شخص بودن تجارب دینی ، تمایز هستی شناختی و پیچیدگی عملکرد و ساختار عصبی مغز به نقد و بررسی مطالعات عصب شناختی تجربه دینی خواهیم پرداخت . به نظر می­رسد که مطالعات عصب شناختی تجربه دینی با مسائل و محدودیت های متعددی مواجه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Neurological Study of Religious Experience: Problems and Limitations

نویسنده [English]

  • Karim Karami
چکیده [English]

The nature and possible neural correlations of religious experience is one of the latest fields of study in the neurological studies. Neuroscientists in this field are attempting to achieve exact understanding of the nature of religious experience as a cognitive function through the study of mediating structures which lead to religious experiences emergence. In This article considering neurological studies of religious experience, two prevailing approaches in this field of study are discussed. In the first approach, religious experience is considered as malfunction of neural structures, and in the second one it is the result of natural process of neural structures of brain. While reviewing neurological studies that have done in these approaches, we analyze and criticize the neurological study of religious experience under five titles, the aim and domain of the study, the conceptual vastness of religious experience, first-person orientation of religious experience, the ontological distinction, and the complexity of performance and neural structure of brain. It seems that neurological study of religious experience is faced with numerous problems and limitations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurological Study
  • Religious Experience
  • neural correlates of religious experience
  • problems and limitations of neurological study of religious experience