تقریر و تبیین استدلال‌های اخلاقی سی. اس. لوئیس بر وجود خدا «عینیت‌گرایی و نگاه مؤمنانه به عالم هستی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفة دین دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر تقریرهای متفاوتی از استدلال اخلاقی بر وجود خدا شکل گرفته است. یکی از این تقریرها، استدلال از طریق عینیت‌گرایی اخلاقیِ سی. اس. لوئیس است؛ لوئیس با توسل به احکام و قوانین اخلاقی متداول در حیات انسانی و با توجه به مجادلات اخلاقی، انتقادات اخلاقی، و عذرآوری انسان هنگام عمل‌نکردن به قوانین اخلاقی، که همه روزه برای انسان روی می‌دهد، وجود عینی ارزش‌ها و قوانین اخلاقی را اثبات می‌کند و سپس با توجه به تفاوت ماهیت قوانین اخلاقی و قوانین طبیعی، بنیان استدلال اخلاقی خویش را پایه‌گذاری می‌کند. لوئیس در جست‌وجوی مبنا و اساس این قوانین عینی اخلاقی، ذهنی عالی را به عنوان یگانه مبنای حقیقی احکام اخلاقی اثبات می‌کند. این مقاله به تقریر و تبیین استدلال اخلاقی لوئیس می‌پردازد و در پایان به نقد و بررسی آن خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

C. S. Lewis's Moral Argument for the Existence of God; Review and Explanation ‘Objectivism and Theistic View to Universe’

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Alizamani 1
  • Kazem Raghebi 2
چکیده [English]

In recent years, different versions of the moral argument for existence of God are formed and presented. The argument from moral objectivism of CS Lewis is one of them. Lewis by appealing to the common moral orders and laws in human life and by considering ethical Quarrelling, moral criticism, and human excuses when he or she is failed to obey moral laws, asserts the objectivity of moral orders and values. Then he establishes the basis of his moral argument regarding the difference between the nature of the moral law and natural law. While Lewis seeks for the basis of the objective moral rules he shows that the only real basis for moral judgments is a great mind. This Article reviews lewis's moral argument and then evaluates it

کلیدواژه‌ها [English]

  • The moral argument for the existence of God
  • Moral objectivism
  • C. S. Lewis
  • Moral values
  • Theistic View to Universe
  • Evolutionary Moral