امکان‌پذیری وجود خدا در برهان‌های وجودی مدرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در بیش‌تر برهان‌های وجودی مدرن، مقدمه‌ای هست که آن را مقدمة «امکان‌پذیری» می‌خوانند و محتوای آن این است که «وجود هستندة کامل امکان‌پذیر است» یا به عبارتی «چنین نیست که وجود هستندة کامل محال باشد». در این مقاله، نخست به اختصار خوانش‌های نورمن ملکم، چارلز هارتسهورن، و آلوین پلانتینگا که از خوانش‌های مدرن برهان وجودی در اثبات وجود خدا محسوب می‌شوند عرضه می‌شود و سپس مقدمة امکان‌پذیری که مهم‌ترین مقدمه در این خوانش‌هاست، مورد بررسی بیش‌تر قرار می‌گیرد و برخی از انتقادهای وارد به آن مطرح می‌شود. هدف از این بررسی، نشان‌دادن این نکته است که مقدمة یادشده علی‌رغم این‌که بدیهی می‌نماید، می‌تواند مشکلاتی برای برهان به‌وجود آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Ontological Arguments and the Possibility Premise

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ayatollahi 1
  • Somayeh Fereydooni 2
چکیده [English]

There is an essential premise in most modern modal ontological arguments for God's existence, called possibility premise, which stipulates that ‘it is possible that a perfect being (or God) exists’. In this paper first three famous versions of modern ontological arguments are presented; those are arguments proposed by Norman Malcolm, Charles Hartshorne and Alvin Plantinga, which all are based on St. Anselm's argument in chapter three of Proslogion. After that some of the important criticisms of the possibility premise are discussed, we will show that this premise, which seems self-evident, might have some serious problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontological Arguments
  • Possibility Premise
  • Arguments for the existence of God