کلیدواژه‌ها = سویین‌برن
تعداد مقالات: 2
1. مدلول معجزه از دیدگاه علامه طباطبایی و سوئین‌برن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-37

فرج الله براتی؛ محسن جوادی


2. بررسی تطبیقی نظریة «دوگانه‌انگاری نفس و بدن»در آرای غزالی و سویین‌برن

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-79

نسرین سراجی‌پور؛ عبدالرسول کشفی؛ رضا اکبری