کلیدواژه‌ها = مسئلة دینی شر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آرای جان فینبرگ و علامه طباطبایی در باب مسئلة شر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-129

عبدالرسول کشفی؛ زینب زرگوشی