کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 9
1. تلفیق متافیزیک بوهمی و صدرایی برای تبیین فعل الهی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-81

حسین اجتهادیان


3. تحلیل تکثر معنای زندگی در فلسفة ملاصدرا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-90

عبداله صلواتی؛ عین اله خادمی؛ لیلا پوراکبر


4. معناداری زندگی در پرتو جاودانگی نفس از دیدگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-64

فروغ السادات رحیم پور؛ محمّدجواد ذریّه؛ زهرا آبیار


5. طرحی برای برون رفت از معضل ارزش صدق؛ بر مبنای معرفت شناسی فلسفة ملاصدرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-66

اکرم عسکرزاده مزرعه؛ جلال پی کانی


6. تبیین شمول‌گرایی دینی بر مبنای تشکیک صدرایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-44

محمدعلی اخگر


7. نقد و بررسیِ سه تصور از خدا در فلسفة مسیحیِ معاصر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

حسن احمدی زاده


8. بررسی تطبیقی مسئلة شر در فلسفة ملاصدرا و لایب‌نیتس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-109

ابوذر نوروزی؛ رضا برنجکار


9. خلود در عذاب از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-59

محمد حیدری‌فرد؛ محمدکاظم فرقانی