کلیدواژه‌ها = نظریة عدمی شر
تعداد مقالات: 1
1. نظریة عدمی شر؛ چالش‌ها و پاسخ‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-127

فاطمه رأفتی؛ محمد سعیدی‌مهر