کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی دین
تعداد مقالات: 2
1. دین‌شناسیِ دورکیم در نگاه فرانظریه‌ای شریعتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-40

سیدجواد میری


2. نگاهی انتقادی به ارتباط دانش و دین در جامعه‌شناسی دین ماکس وبر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-44

امیر صادقی؛ منصور نصیری