کلیدواژه‌ها = هگل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقد هیدگر به بنیاد وجودشناختی ـ الهیاتی متافیزیک در فلسفة هگل

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-80

حسین رستمی جلیلیان


2. نگاه تاریخی به دین در فلسفة هگل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-153

علی‌اصغر مصلح