کلیدواژه‌ها = معناداری
تعداد مقالات: 3
1. امکان فهم باورهای دینی با توجه به «قاعده‌مندیِ» معنا نزد ویتگنشتاین دوم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-39

سارا قزلباش؛ سیدمصطفی شهرآئینی


2. معناداری زندگی در پرتو جاودانگی نفس از دیدگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-64

فروغ السادات رحیم پور؛ محمّدجواد ذریّه؛ زهرا آبیار