کلیدواژه‌ها = فاعلیت الهی
تعداد مقالات: 2
1. فاعلیت الهی و تفسیر دیوید بوم از مکانیک کوانتم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-80

حسین اجتهادیان؛ رسول رسولی پور


2. بررسی دیدگاه نانسی مورفی در باب فاعلیت خداوند در عالم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-88

تهامه انصاریان؛ نرگس نظرنژاد