کلیدواژه‌ها = اراده
تعداد مقالات: 2
1. حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-104

زهرا محمودکلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر؛ رضا اکبری


2. اراده، سوژة مرید، و ارادة بیگانه (خدا) در آموزه‌های ویتگنشتاین متقدم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

مهدی حسین‌زاده یزدی؛ علی‌اکبر احمدی افرنجامی