کلیدواژه‌ها = تکنولوژی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقد هیدگر به بنیاد وجودشناختی ـ الهیاتی متافیزیک در فلسفة هگل

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-80

حسین رستمی جلیلیان


2. تبیین مبانی تکنولوژی با نگرش تسخیر خلقت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 129-149

محمدرضا نیلی احمدآبادی