کلیدواژه‌ها = تأثیر انتخاب مشاهده
تعداد مقالات: 1
1. برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهة سوبر و مدافعان برهان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-88

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ حسین شوروزی