نویسنده = اعظم قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ماهیت علم خداوند از دیدگاه ویلیام آلستون و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه شیخ اشراق

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-127

حسین شوروزی؛ محمد سعیدی‌مهر؛ اعظم قاسمی؛ رضا ماحوذی


2. فخر رازی: خاستگاه کلام فلسفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-147

اعظم قاسمی؛ آریا یونسی