نویسنده = جواد آیار
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر قرائت پولس از مسیحیت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-25

جواد آیار؛ مجید ملایوسفی